Series Pretty Little Liars Season 1


Pretty Little Liars Season 1


อ่านเรื่องย่อ series Pretty Little Liars


การดำเนินเรื่องราวของซีรี่ย์ Pretty Little Liars ซีซั้นที่ 1 นี้ จะเป็นการกล่าวถึงตัวละครต่างๆ เเละจุดเริ่มต้นของกลุ่มเพื่อนสนิท ที่มีอันต้องจากกันไปเพราะผู้ที่เป็นเหมือนผู้นำของกลุ่มหายตัวไปอย่างปริศนา อะไรคือสิ่งที่พวกเธอ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันกลับต้องโกหกหลอกลวง ต้องปิดบังความลับอะไรไม่ให้คนในชุมชนได้ทราบ และทำไมพวกเธอจึงต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ?
ขอเชิญร่วมติดตามและคาดเดากับปริศนาความลึกลับซับซ้อนของ Series Pretty Little Liars Season 1


GooBa DooSeries

Series Pretty Little Liars Season 1


Pretty Little Liars     1-1          1-2         2-1         2-2

Pretty Little Liars     3-1          3-2         4-1         4-2

Pretty Little Liars     5-1          5-2         6-1         6-2

Pretty Little Liars     7-1          7-2         8-1         8-2

Pretty Little Liars     9-1          9-2         10-1         10-2

Pretty Little Liars     11-1          11-2         12-1         12-2

Pretty Little Liars     13-1          13-2         14-1         14-2

Pretty Little Liars     15-1          15-2         16-1         16-2

Pretty Little Liars     17-1          17-2         18-1         18-2

Pretty Little Liars     19-1          19-2         20-1         20-2

Pretty Little Liars     21-1          21-2         22-1         22-2

  

Pretty Little Liars Season 1 END Click >> Series Pretty Little Liars Season 2